Lumbini-Kapilvastu Day Blog

Welcome to Lumbini, Nepal – the birthplace of Buddha

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

Posted by worldamity on July 7, 2010

कपिलवस्तु दिबस अभियानको बिस्व कार्य समिति गठनपस्चात क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समितिहरु गठन गर्ने क्रममा छौं । यस्को लागि इच्छुक  महानुभाबहरुले omram2002@gmail.com अथवा omram2002@hotmail.com अथबा kapilvastunepal@googlemail.com मा संपर्क गर्नु हुन सादर अनुरोध गरिन्छ । अथवा यही सूचनामा कमेण्ट छाडन सक्नुहुन्छ ।

यस अभियानको बारे बिस्तृत जानकारीको लागि यो लिंकमा जान अनुरोध गरिन्छ ।

Exact Birthplace of Lord Buddha:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: