Lumbini-Kapilvastu Day Blog

Welcome to Lumbini, Nepal – the birthplace of Buddha

कपिलबस्तु अभियान र जंगे पिलरहरु

Posted by Ram Kumar Shrestha on November 13, 2010

By  शिवजी श्रेष्ठ
[प्रस्तुत लेख अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण भएको तर समयाभाबको कारण यस्लाई टाइप गर्न नभ्याइएको कारण जे जस्तो रुपमा प्राप्त भएको छ सोही रुपमा फोटो फर्म्याटमा प्रस्तुत गरिएको छ र पछि यस्लाई टाइप गरेरर पुन: प्रकाशित गरिनेछ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौ । – कपिलबस्तु दिवस अभियान]

One Response to “कपिलबस्तु अभियान र जंगे पिलरहरु”

  1. We and the world have so many evidence to say that,Budhda was born in Nepal.We all the Nepalese must be proud of it and must not hesitate to say it in all over the world.Budhda is our proud,our National heritage as well as our histry,present and future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: