Lumbini-Kapilvastu Day Blog

Welcome to Lumbini, Nepal – the birthplace of Buddha

भारतबाट प्रकाशित पुस्तकमा बुद्ध भारतको महान व्याक्ति भएको दावी

Posted by Ram Kumar Shrestha on July 7, 2011

भारतबाट प्रकाशित अग्रेजी विषयको पुस्तक Together with English Multiskill Coursebook मा गौतम बुद्धलाई भारत महान मानिस भनेर उल्लेख गरिएकोछ । उक्त पुस्तकको कभर र भित्री पेज संलग्न गरिएको छ जानकारीको लागि ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: